Socksy Office ออกแบบสำนักงาน บรรยากาศ Home Office สีเขียว ที่มีวิวท้องฟ้าไว้ย้อมใจ

ออฟฟิศ ในรูปแบบที่ผ่อนคลายรับกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน สะท้อนแนวคิดการทำงานที่ยืดหยุ่น และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่พนักงาน

ออฟฟิศ ของ Socksy แห่งนี้ เป็นพื้นที่ของแผนก Marketing และ แผนก Online 8 ที่นั่ง 1 ห้องประชุม ซึ่งรวมเอาพื้นที่พักผ่อน และพื้นที่ทานอาหาร รวมทั้ง Studio เอาไว้ด้วยกันในพื้นที่เดียว ออกแบบจัดวางด้วยผังเปิดในบรรยากาศที่พนักงานทุกคนสามารถเปลี่ยนอิริยาบถ และสัมผัสธรรมชาติภายนอกได้ในทุกพื้นที่ของออฟฟิศ

ด้วยเทรนด์การทำงานที่เปลี่ยนไป หลังยุค Work From Home การออกแบบให้ออฟฟิศมีความยืดหยุ่น ไม่ถูกจำกัดนิยามแบบเดิม ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญ การเอาใจใส่คุณภาพชีวิตของผนังงานเองก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง การออกแบบพื้นที่ใช้งานแบบผังเปิดนั้น เอื้อให้การทำงานรวมทั้งกิจวัตรของพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามความเหมาะสม และโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างดี

ในทุกส่วนของพื้นที่มีการสอดแทรกธรรมชาติเอาไว้ที่ภายใน และกรอบหน้าต่างแนวยาวตลอดผนังที่หันออกสู่ภายนอกนั้น ก็มีไว้ให้รับรู้ถึงสภาวะภายนอก เมฆที่เคลื่อนคล้อย และเวลาที่ผ่านไป ทั้งผ่อนคลาย และตื่นตัวสดชื่นได้ในเวลาเดียวกัน

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ Tracklight เปิดโอกาสให้การจัดวางพื้นที่ทำงานเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย เหมาะกับออฟฟิศใหม่ที่อาจต้องมีการเพิ่มเติมฟังค์ชั่นที่อาจคาดไม่ถึงในอนาคตเช่น พื้นที่ Live Steam สำหรับการขายออนไลน์ หรือ พนักงานในตำแหน่งงานใหม่ๆตามความเปลี่ยนแปลงของวิถีงาน

และนี่ก็คืออีกหนึ่งสำนักงานที่ตั้งใจสร้างบริบทให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างลงตัว


เจ้าของโครงการ: Socksy

ออกแบบ: Katanyoo & Partners

เรื่อง: Wuthikorn Sut

ภาพ: Beyoge.studio.