รางวัล บ้านและสวน AWARDS’23

บ้านและสวนAWARDS’23 มอบรางวัลเพื่อขอบคุณเจ้าของสถานที่ นักออกแบบ และองค์กรเพื่อร่วมส่งเสริมในการสร้างคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดี

บ้านและสวน ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและความสุขในครอบครัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่น่าอยู่ ในแต่ละปี บ้านและสวน สำนักพิมพ์บ้านและสวน และ Room books ได้เผยแพร่บ้านและสวนกว่า 100 แห่ง จึงคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวอย่างการออกแบบ ด้วยแนวคิดที่ บ้านและสวน ให้คุณค่าคือ “อยู่ดี มีสุข สมดุล” โดยมอบรางวัล บ้านและสวนAWARDS ซึ่งประกอบด้วย 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย และรางวัลพิเศษที่องค์กรซึ่งมีแนวคิดมุ่งหวังสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี เป็นผู้ร่วมมอบรางวัล เพื่อร่วมส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมที่น่าอยู่ต่อไป บ้านและสวนAWARDS’23

7 เกณฑ์รางวัล บ้านและสวนAWARDS

  • Well-being บ้านมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยให้อยู่ดีในทุกด้าน มีสภาวะน่าสบาย มีแหล่งอาหารปลอดภัย ใช้วัสดุอุปกรณ์ปลอดสารพิษที่เป็นอันตราย
  • Energy Saving & Sustainable บ้านลดการใช้พลังงานและยั่งยืน ใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การสร้างพลังงานทดแทน ใช้วัสดุลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต และคำนึงถึงการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • Material Creative Design บ้านวัสดุสร้างสรรค์ มีการออกแบบวัสดุอย่างน่าสนใจ นำมาจัดเรียง ดัดแปลง ผสมผสานด้วยความสร้างสรรค์ ส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้มีเอกลักษณ์
  • Family Home Design บ้านที่ออกแบบเพื่อคนทุกวัย รองรับการใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยวิธีการออกแบบ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ออกแบบสเปซส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว
  • Pet Friendly บ้านเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ออกแบบให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ปลอดภัยทั้งผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และเห็นคุณค่าของทุกชีวิต
  • Renew Solution บ้านรีโนเวตเพิ่มคุณค่า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ออกแบบปรับเปลี่ยนใหม่อย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและกรรมวิธีนำวัสดุและทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
  • Outdoor Space Design บ้านที่สัมพันธ์ภายนอกและภายใน ออกแบบสเปซที่ส่งเสริมให้คนสัมพันธ์กับธรรมชาติและบริบท เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติอย่างสมดุล และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรม

ประกาศผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566


รางวัลพิเศษ บ้านและสวนAWARDS ประจำปี 2023

รางวัลพิเศษเป็นรางวัลที่องค์กรต่างๆมาร่วมสนับสนุนแนวคิด “อยู่ดี มีสุข สมดุล” เพื่อร่วมสงเสริมคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีในด้านต่างๆ และร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งในปี 2023 มี 2 รางวัล คือ

รางวัลพิเศษ Family Home Design
Sponsored by AIS Fibre/3BB

บ้านที่ออกแบบเพื่อคนทุกวัย รองรับการใช้งานอย่างปลอดภัย ออกแบบสเปซส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว และเชื่อมโยงทุกเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน “บ้านไทรคู่” หลังนี้มีต้นไทรคู่ขนาดใหญ่ 2 ต้นที่เก็บรักษาไว้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการออกแบบบ้านให้เป็นรูปตัวแอล (L) เพื่อล้อมต้นไม้ไว้ สร้างสภาวะน่าสบาย โดยเปิดทุกมุมของบ้านที่ให้ทุกคนเห็นความงาม ออกมาสัมผัสธรรมชาติ และทำกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมต่อความสัมพันธ์และวิถีชีวิตให้หวนคืนสู่ความสุขที่สมดุลกับธรรมชาติ

สถาปนิกและภูมิสถาปนิก : Anonym โดยคุณพงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ และคุณปานดวงใจ รุจจนเวท
นิตยสารบ้านและสวน ปี 2566 ฉบับที่ 562 (มิ.ย. 66) หน้า 44-59

อ่านเรื่องเต็ม : บ้านโมเดิร์น ที่มีต้นไทรคู่ยักษ์เป็นหัวใจ

บ้านและสวนAWARDS'23
บ้านและสวนAWARDS'23

รางวัลพิเศษ Material Creative Design
Sponsored by SEE JORAKAY

บ้านที่มีการออกแบบวัสดุอย่างน่าสนใจ นำมาจัดเรียง ดัดแปลง ผสมผสานด้วยความสร้างสรรค์ มีความโดดเด่นในการใช้วัสดุที่ส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้มีเอกลักษณ์ ซึ่งบ้านสไตล์โมเดิร์นชั้นเดียวหลังนี้ออกแบบยกสูงให้เหมือนอยู่ชั้น 2 เพื่อเปิดมุมมองให้โล่งสบายตา เห็นถึงท้องฟ้าด้านบน ส่วนด้านล่างตกแต่งเป็นสวนสวย พร้อมพื้นที่ใช้งานอเนกประสงค์เหมือนใต้ถุนบ้านไทย

เจ้าของ : คุณจิรพล สุโภคเวช และคุณวันดี ตันเตชะสา
สถาปนิก – มัณฑนากร- ภูมิสถาปนิก : บริษัทเอ เอ ดี ดีไซน์ จำกัด และ DIFF โดยคุณอยุทธ์ มหาโสม
นิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนสิงหาคม 2566

อ่านเรื่องเต็ม : บ้านโมเดิร์นชั้นเดียว ที่ยกสูงให้ดูโปร่งตาเหมือนอยู่ชั้น 2

บ้านและสวนAWARDS'23

เรื่อง : ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์
ภาพ : ฝ่ายภาพบ้านและสวน


ประกาศผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2565

ประกาศผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2564

ติดตามบ้านและสวน