Better Community สร้างเมืองน่าอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มที่ตัวเรา

Better Community ในงาน Sustainbility Expo 2023 เป็นอีกหนึ่งโซนที่ห้ามพลาด ที่มาเล่าเรื่องราวของสังคมที่รวมทุกคนไว้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกันและกัน เพื่อสร้างความเท่าเทียม การเชื่อมโยงคน เชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำหน้าที่สร้าง “ความปกติสุข” ในสังคมที่มีความหลากหลาย ผ่านมุมมองด้านต่างๆ

นิทรรศการสร้างเมืองน่าอยู่ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน :LIVABLE CITY FOR EVERYONE ในโซน Better Community จัดโดย Amarin Media and Event (AME) มีนิทรรศการแบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ เมืองที่เอื้อต่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม บ้านที่ตอบโจทย์, โอกาสงานที่หลากหลาย,พื้นที่ของทุกชีวิต และชุมชนที่ออกแบบความเป็นอยู่เองได้ 16 ส่วนจัดแสดงเลยทีเดียว

สิ่งที่น่าสนใจของโซนนิทรรศการ Better Community คือ การพยายามใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ เช่น โครงอะลูมิเนียม ที่สามารถถอดประกอบ และนำไปใช้ในครั้งต่อๆ ไป เพราะความยั่งยืนอาจไม่ใช่แค่เพียงการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือ รักษาให้คงอยู่แต่เพียงอย่างเดียว ทว่ายังรวมถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และยาวนานด้วยเช่นกัน

Better Community
Better Community

ภายในโซน Better Community ยังมีสนามเสวนา Gathering Space เปิดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับเมืองและบ้านที่ดีเพื่อทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยแขกพิเศษจากหลายแวดวงเพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้น และมีกิจกรรมสนุกๆ ไว้รอให้เราไปเรียนรู้ เสริมทักษะ ตระหนักรู้ เพื่อเรา เพื่อโลก และสังคมที่ดีกว่ายิ่งๆ ขึ้นไป


นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรรักสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานความก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนกันอย่างอบอุ่น

ชมนิทรรศการโซน Better Community ได้ที่ ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันนี้ – 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น.


ข้อมูลเพิ่มเติม : www.sustainabilityexpo.com/sx/2023/better_community