ลานรูปวงกลม สำหรับนั่งเล่นรับลม ชมสวน

ลานนั่งเล่นรูปวงกลมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจและนิยมใช้ในการออกแบบพื้นที่ สำหรับนั่งชมธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ซึ่งเราได้รวบรวมไอเดียแต่งมุมนั่งเล่นในสวนสวย ๆ มาให้ดูกัน

สามารถทำขอบกระบะให้เป็นที่นั่งพักชั่วคราวระหว่างการทำสวนปลูกผักได้
บริเวณมุมบ้านเมื่อออกแบบพื้นที่ให้เป็นลานนั่งเล่นทรงกลมก็ช่วยให้สวนดูสบายตาและไม่อึดอัด
ทำลานนั่งเล่นทรงกลมเสริมระหว่างทางเดินก็ช่วยให้สวนดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้น
เฉลียงหรือระเบียงไม้ใต้ต้นหูกระจงขนาดใหญ่สำหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่นชมสวน มีการตัดขอบของเฉลียงไม้ให้เป็นทรงกลม ทำให้เกิดความรู้สึกที่เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง
จัดวางตุ๊กตาปูนปั้นรูปเทวดาตัวน้อยบริเวณข้างทางเดิน เพื่อนำเข้าสู่ลานวงกลมที่เป็นหมุดหมายของการเดินชมสวน
จัดวางม้านั่งบนลานวงกลมเล็กๆ รอบโคนต้นไม้
นอกจากจะสามารถจัดวางที่นั่งไว้โดยรอบพื้นที่ได้แล้ว ยังสามารถจัดวางรูปปั้น ประติมากรรมไว้เป็นจุดหมายตาตรงกลางได้อีกด้วย