กำจัด ปลวกกินต้นไม้

ปลวก กินต้นไม้ต้องกำจัดอย่างไร

กำจัด ปลวกกินต้นไม้
กำจัด ปลวกกินต้นไม้

ปลวกกินต้นไม้ ป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มต้น หากเป็นต้นไม้ที่นำมาปลูกใหม่ ให้ดูตุ้มดินและโคนต้นไม้บริเวณเปลือกว่ามีปลวกหรือไม่

วิธีกำจัด ปลวกกินต้นไม้ ก่อนนำต้นไม้ลงปลูกให้ใส่ฟูราดาน (ยาป้องกันแมลงและเชื้อรา) ลงก้นหลุมก่อน และเมื่อปลูกแล้วให้สังเกตุโคนต้นไม้เปลือกไม้เป็นระยะว่ามีร่องรอยของ ปลวก หรือไม่ ควรใช้สารสะเดาผสมน้ำราดโคนต้นไม้ทุก 3-5 วัน และพรวนดินโคนต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พื้นดินรอบต้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปลวกจะได้ไม่เข้ามาเพราะปลวกเป็นแมลงที่ชอบที่อับชื้น มืด เงียบสงบ ปลวก

ต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ปลวกชอบกิน

ส่วนใหญ่เป็นพวกไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งปานกลาง และเป็นชนิดที่มีความชื้นสูงอยู่ตลอดเวลา มีเปลือกหนา อย่างพืชตระกูลปาล์มที่มีกาบหนาและไม่ค่อยหลุดล่อน ปลวกมักชอบพิเศษ โดยเฉพาะลำต้นจะถูกกัดกินได้ง่าย เช่น ปาล์มน้ำมัน ปีบ แคนา ทองกวาว ทองหลางการดูแลรักษาต้นไม้หลังถูกปลวกทำลาย

ต้นแคนา
ต้นปีบ

หลังจากถูกปลวกกัดกินแล้ว ภายในลำต้นมักจะกลวงหรือเปลือกถูกทำลายหลุดล่อนไป วิธีแก้ไขคือ กรอกปูนทรายเข้ามาแทนที่ช่องว่างแล้วลอกเปลือกที่หลุดล่อนและส่วนที่เหลืออยู่ออก (ยกเว้นเปลือกที่ยังไม่ถูกกิน) ใช้น้ำปูนกับหมากทาเหมือนการสมานแผลเพื่อป้องกันโรคและเชื้อรา

อย่างไรก็ตาม หากเป็นต้นที่ปลวกกินมาก ลำต้นจะกลวงและไม่แข็งแรง อาจหักโค่นลงมาได้ ให้พิจารณาเป็นกรณีไป เพราะหลายครั้งจะไม่คุ้มเสียๆ โค่นต้นเก่าทิ้งแล้วปลูกใหม่ข้างๆจะดีกว่า เหตุที่ให้ปลูกข้างๆกันเพราะเราไม่สามารถถอนรากถอนโคนออกจนหมดได้ ต้นไม้ใหม่จึงปลูกแทนที่เดิมไม่ได้

เขียน : วรวิทย์ อังสุหัสต์


ปัญหาเพลี้ยแป้งและวิธีกำราบ!

กำจัดเพลี้ยอ่อนให้สิ้นฤทธิ์

 40 ต้นไม้ยอดฮิต