58 ต้นไม้ช่วยลดฝุ่น และได้คาร์บอนเครดิต

แคนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichandrone serrulata (DC.) Seem. ชื่อวงศ์ Bignoniaceae ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง 10-20 เมตร ผลัดใบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอ่อนอมเทา อาจมีจุดดำประ ผิวเรียบ หรือล่อนเป็นเกล็ดขนาดเล็ก ลำต้นเปลาตรง มักแตกกิ่งต่ำ

กัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5 – 15 เมตร ชอบแสงแดด เหมาะปลูกกลางแจ้ง มีดอกสวยงาม นิยมปลูกตามสวนสาธารณะหรือริมถนน เนื้อไม้และเปลือกมีสารแทนนิน ใช้ฟอกหนังได้

ราชพฤกษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula Linn. ชื่อวงศ์ CAESALPINIACEAE ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) เป็นพืชพื้นเมืองในแถบเอเชียใต้ ไล่ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถานไปจนถึงอินเดีย พม่า และประเทศศรีลังกา โดยจัดเป็นพรรณไม้ขนาดกลาง มีลำต้นสีน้ำตาลแกมเทาเกลี้ยง มักขึ้นทั่วไปตามป่าผลัดใบ หรือในดินที่มีกานถ่ายเทน้ำดี

สุพรรณิการ์ เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 8 – 15 เมตร ออกดอกสีเหลือง ชอบอากาศเย็นและแสงแดดจัด ใบอ่อน คั้นน้ำสกัดเป็นแชมพูได้ ดอกและใบแห้งเป็นยาบำรุงกำลัง

เหลืองปรีดียาธร ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia argentea Britton ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 8 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่องขรุขระ แตกกิ่งก้านเป็นชั้น

มะหาด ชื่อวิทยาศาสตร์  Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham. ชื่อวงศ์      MORACEAE ไม้ต้น ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงประมาณ 15 – 20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ เปลือกนอกของลำต้นมีสีเทาแกมน้ำตาล หรือน้ำตาลดำ แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ทั่วไป เปลือกชั้นในสีน้ำตาลแกมแดง มักมียางสีขาวหรือสีขาวแกมเหลืองซึมออกมาตามรอยแตก ตามยอดอ่อนมีขนนุ่มสีเทาถึงน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น

มะขามป้อม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus emblica L. ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดโปร่ง ลำต้นคดงอ เปลือกนอกสีน้ำตาลอมเทา ผิวเรียบหรือค่อนข้างเรียบ หลุดลอกเป็นแผ่นกว้างๆ  เปลือกชั้นในสีน้ำตาลแดง ปลายกิ่งมักลู่ลง

หว้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium cumini  (L.) Skeels วงศ์  MYRTACEAE ไม้ต้น สูง 10-25 เมตร ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน จากอินเดียถึงมาเลเซีย ชอบดินชื้นที่อุดมสมบูรณ์ ขึ้นตามป่าดิบ และป่าผลัด ใบทั่วไป พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดเพชรบุรี

จามจุรี ชื่อวิทยาศาสตร์: Albizia saman (Jacq.) Merr. วงศ์: FABACEAE ไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง กิ่งก้านขนาดใหญ่ ทรงพุ่มทึบ ไม่ควรใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก เนื่องจากทรงพุ่มแผ่กว้าง ระยะปลูกเพื่อจัดสวน ถี่ 5-10 ม. ห่าง 15-20 ม. ทนน้ำท่วมขังแฉะได้

พลับพลา ชื่อวิทยาศาสตร์ Microcos tomentosa Sm. ชื่อวงศ์ Tiliaceae ไม้ยืนต้น หรือไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรง สูงได้ถึง 15 เมตร เปลือกต้นสีเทา แตกล่อนเป็นสะเก็ดบางๆ เปลือกในสีชมพู มีเส้นใยเรียงตัวเป็นชั้น กิ่งอ่อนและก้านใบ มีขนรูปดาวหนาแน่น

กันเกรา กันเกรา เป็นไม้ยืนต้น สูง 8 – 25 เมตร ชอบแสงแดดตลอดวัน นิยมปลูกไว้กลางแจ้ง เพื่อให้ร่มเงา เป็นไม้มงคลหนึ่งในเก้าชนิดที่ใช้รองก้นหลุมก่อนลงเสาเอกของบ้าน

กระทังใบใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Litsea grandis Hook.f. เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงได้มากถึง 20-30 เมตร ลักษณะของยอดไม้เป็นทรงพุ่มสูงและดูกลมเป็นทรงเจดีย์

หลุมพอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Intsia palembanica Miq. ชื่อวงศ์ : Caesalpiniaceae เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ สูงประมาณ 25 – 40 เมตร โคนต้นมักจะเป็นพูพอนสูงใหญ่ ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบ หรือตกสะเก็ดเป็นแผ่นกลมบาง ๆ

กฤษณา ชื่อวิทยาศาสตร์  Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte ชื่อวงศ์ THYMELAEACEAE เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นตรง เปลือกเรียบสีเทา เนื้อไม้อ่อนสีขาว ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปวงรี แกมขอบขนาน ผิวเป็นมัน ดอกช่อออกเป็นช่อเล็กๆ ที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวแถบเขียว ผลเป็นผลแห้งรูปวงรี เปลือกแข็งมีขนสีเทาเมื่อแก่จะแตก กลีบเลี้ยงจะเจริญติดอยู่กับผล

ไม้หอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aquilaria malaccensis Lamk. ชื่อวงศ์ : THYMELAEACEAE ไม้ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นเปลา เปลือกเรียบสีเทาหรือขาว ใบเดี่ยวรูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนมน ขอบเป็นคลื่นม้วนลงเล็กน้อย ช่อดอกแบบช่อซี่ร่มออกที่ด้านข้างของกิ่งที่ยังอ่อน ดอกเล็กสีเขียวอมเหลือง กลีบรวมติดกันเป็นหลอดสั้นๆ

เทพทาโร ชื่อวิทยาศาสตร์: Cinnamomum porrectum Kosterm, Cinnamomum parthenoxylon Meissn. และ Cinnamomum glanduliferum Nees วงศ์: LAURACEAE ไม้ยืนต้นขนาดกลาง – ใหญ่ สูงประมาณ 10 – 30 ม.

ฝาง ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia sappan L. ชื่อวงศ์ Leguminosae ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มกึ่งไม้เถา ผลัดใบ สูง 5-13 เมตร ลำต้นและกิ่งมีหนามแข็งและโค้งสั้น ๆ ทั่วไป ถ้าแก่นและเนื้อไม้มีสีแดงเข้ม รสขมหวาน เรียกว่า “ฝางเสน” ถ้าแก่นมีสีเหลืองส้ม รสฝาดขื่น จะเรียกว่า “ฝางส้ม”

ไผ่ทุกชนิด-054 ไผ่ เป็นไม้ยืนต้น ขึ้นเป็นกอหนาแน่น สูง 3 – 10 เมตร ชอบแดดจัด มักนิยมปลูกแนวรั้ว ริมกำแพงบ้าน ทนโรคได้ดี มีสรรพคุณเป็นยาในตำรับยาไทย นอกจากนี้ส่วนต่างๆ ของไผ่สามารถนำมาทำประโยชน์ได้มากมาย

ไม้สกุลมะม่วง มะม่วง  ไม้ต้น ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร ระยะปลูกที่เหมาะสม 4 – 8 เมตร เป็นไม้ผลที่นิยมปลูกทั่วไป มีหลายพันธุ์ให้เลือก ผลรับประทานได้ทั้งดิบและสุก เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ให้ร่มเงาได้ดี

ไม้สกุลทุเรียน

มะขาม มะขาม ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 เมตร  ชอบแสงแสดด และเป็นไม้มงคลที่ควรปลูกทางทิศตะวันตก เชื่อว่าช่วยป้องกันผีร้ายและเป็นที่เกรงขามดังชื่อ


บทความที่เกี่ยวข้อง

20 ต้นไม้ฟอกอากาศ ปลูกในบ้านก็ได้ ตกแต่งออฟฟิศก็สวย

50ต้นไม้มงคล

ต้นไม้ฟอกอากาศ ดักจับมลพิษในอากาศที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

ติดตามไอเดียบ้านและสวน เพิ่มเติมได้ทาง : บ้านและสวน Baanlaesuan.com