58 ต้นไม้ช่วยลดฝุ่น และได้คาร์บอนเครดิต

ต้นไม้ลดฝุ่นPM2.5

เสลา เสลาใบใหญ่ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.ลักษณะ : เป็นไม้ต้นผลัดใบ สูง 10 – 20 เมตร เปลือกลำต้นสีเทาเข้มเกือบดำ ผิวขรุขระ มีรอยแตกเป็นร่องตื้น ๆ ตามยาว ปลายกิ่งย้อยลู่ลงต่ำ

ต้นไม้ลดฝุ่นPM2.5

อินทนิลน้ำ อินทนิล หรืออินทนิลน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lagerstroemia speciosa(L.) Pers. ลักษณะ : เป็นไม้ต้นผลัดใบ สูง 10 – 25 เมตร เปลือกลำต้นสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน ผิวค่อนข้างเรียบ อาจตกสะเก็ดเป็นแผ่นบาง ๆ บ้างเล็กน้อย

ตะแบกเลือด ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia corticosa Pierre ex Laness. ไม้ต้นขนาดใหญ่สูงถึง 35 เมตร ลำต้นเปลาตรง ส่วนโคนต้นขรุขระเป็นสะเก็ด ส่วนบนเรียบเป็นหลุมตื้นๆ พบขึ้นในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง จนถึงที่ระดับความสูง 700 เมตร

ต้นไม้ลดฝุ่นPM2.5
ต้นไม้ลดฝุ่นPM2.5

นากบุด เป็นไม้ยืนต้นของขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ชนิด Mesua nervosa Planch. Et Triana ในวงค์ Guttiferae สูงประมาณ 15-25 เมตร

ไม้สัก ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectona grandis L.f. ชื่อวงศ์ LAMIACEAE ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปกลมหรือไข่ ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอนต่ำ เปลือกสีน้ำตาลอ่อนเรียบหรือล่อนออกเป็นแถบชื้นตามยาว กิ่งอ่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีเหลืองรูปดาว

พะยูง ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cochinchinensis Pierre. ชื่อวงศ์ Leguminosae -Papilionoideae ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบช่วงสั้นๆ ลำต้นสูง 15-30 เมตร ทรงพุ่มรูปไข่หรือแผ่กว้าง โปร่ง เปลือกต้นสีเทาเรียบ แตกไม่เป็นระเบียบ และหลุดร่อนเป็นแผ่น เปลือกในสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อไม้มีสีแดงอมม่วงถึงแดงเลือดหมูแก่ เนื้อละเอียด แข็งแรงทนทาน

ชิงชัน ชื่อวิทยาศาสตร์: Dalbergia oliveri Prain วงศ์: FABACEAE ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อายุหลายปี สูง 15-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง โปร่ง เปลือกต้นสีเทา เป็นเกล็ดบางๆ เปลือกด้านในสีเหลือง

กระชิก

กระพี้เขาควาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cultrata Graham ex Benth. ชื่อวงศ์ FABACEAE ไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ ความสูง 10-25 เมตร

สาธร ชื่อวิทยาศาสตร์  Millettia leucantha Kurz. วงศ์ LEGUMINOSAE ไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูง 18-20 เมตร เปลือกสีเทา เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ไม้มงคลประจำจังหวัดนครราชสีมา

แดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib ex Hutch.) Nielsen วงศ์ LEGUMINOSAE –  MIMOSOIDEAE ผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15 – 25 เมตร เมื่อสับเปลือกทิ้งไว้จะได้ชันสีแดง พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดตาก

ประดู่ป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus macrocarpus Kurz ชื่อวงศ์ FABACEAE ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15 – 30 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ทึบ เปลือกนอกสีน้ำตาลดำ หนา แตกสะเก็ด เปลือกในสีน้ำตาล มีน้ำเลี้ยงสีแดง เนื้อไม้แข็งสีแดงอมเหลือง มีลวดลายสวยงาม

ประดู่บ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus indicus Willd. วงศ์ LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE ไม้ต้น  ขนาดกลางผลัดใบ สูง 10 – 20 เมตร ลำต้นเปลาตรง พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดภูเก็ต

มะค่าโม่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib วงศ์ LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ขนาดใหญ่ แต่สูงไม่มากนัก ผลัดใบ แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง ลำต้นมักเป็นครีบและปุ่มปม โคนเป็นพูพอน พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดสุโขทัย

มะค่าแต้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. วงศ์ LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 10 – 25 เมตร พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดสุรินทร์

เคี่ยม ชื่อวิทยาศาสตร์ Cotylelobium lanceolatum Craib. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น  ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่   สูง 20 – 40 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ รูปเจดีย์ต่ำ ๆ ลำต้นตรง พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เคี่ยมคะนอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea henryana Pierre ชื่อวงศ์ : Dipterocarpacae เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบลำลำต้นเปลา ตรง โคนเป็นพูหนาๆ เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง แบบรูปร่ม ออกสีน้ำตาลอ่อน กิ่งอ่อนมีขนยาวสีน้ำตาลแดงอมขมพู เปลือกสีน้ำตาลแก่ หรือน้ำตาลปนเทาอ่อน แตกเป็นร่อง

ต็ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea obtusa Wall. ex Blume  ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE เป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15–30 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง ล้าต้นมักไม่ค่อยตรง เปลือกสีน้้าตาลเทา แตกร่องและเป็นสะเก็ดหนา

รัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea siamensis Miq.  ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE เป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15 – 27 ม. เปลือกลำต้นสีเทา แตกเป็นร่องลึกตามความยาวลำต้นคล้ายรอยไถ

พะยอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea talura Roxb. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15 – 30 เมตร ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดพัทลุง

ไม้สกุลจำปี (จำปีสิรินธร-จำปีป่า) จำปีสีนวล ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia alba x Michelia champaca หรือ Michelia hybrid วงศ์  MAGNOLIACEAE ไม้ยืนต้น พุ่มโปร่ง มีการแตกกิ่งก้านน้อย รูปทรงไม่ค่อยเป็นระเบียบ ออกดอกตลอดปี

จำปีถิ่นไทย (จำปีดง จำปีแขก จำปีเพชร) จำปีแขก ชื่อวิทยาศาสตร์ Magnolia figo (Lour.) DC.วงศ์ Magnoliaceae ไม้พุ่มทรงกลมแน่น ปลายกิ่งมีขนสีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น แตกกิ่งจำนวนมาก ดอกมีน้ำมันหอมระเหย ใช้ปรุงเป็นยาบำรุงหัวใจ รากเป็นยาแก้อาการกะบังลมเคลื่อน