เช็กผังเมือง น้ำท่วม แนวเวนคืน ก่อนเลือกทำเลบ้าน

การเลือกทำเลบ้านที่ดี ไม่อยู่ในโซนที่มีความเสี่ยง ควรเช็กผังเมือง แนวเวนคืนที่ดิน และ เช็กประวัติน้ำท่วมทำเลบ้าน ก่อนเสมอ

เช็กประวัติน้ำท่วมทำเลบ้าน
ภาพจาก http://flood.gistda.or.th/

เช็กประวัติน้ำท่วม

สามารถเข้าไป เช็กประวัติน้ำท่วมทำเลบ้าน ด้วยตัวเองได้ที่ http://flood.gistda.or.th/ โดยเลือกให้แสดง “ขอบเขตการปกครอง”  และ “ความถี่น้ำท่วมขังในรอบ 11 ปี” จะแสดงผลงตามตัวอย่างนี้

เช็กประวัติน้ำท่วมทำเลบ้าน

สัญลักษณ์สีของความถี่น้ำท่วมขังในรอบ 11 ปี

  • สีน้ำเงิน คือ 1 ครั้ง
  • สีเหลือง คือ 2-4 ครั้ง
  • สีม่วง คือ 5-7 ครั้ง
  • สีแดง คือ 8-10 ครั้ง
ภาพจาก https://webportal.bangkok.go.th/

เช็กการผังเมือง

ไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้าต้องการบ้านที่สงบสุขแต่ตั้งอยู่ในโซนอุตสาหกรรม จึงควรมาทำความรู้จักการผังเมืองเบื้องต้นกัน  การผังเมือง คือ การวางแผนกฎหมาย สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การคมนาคม ฯลฯ เพื่อเป็นการกำหนดนโยบาย กฎหมาย และระเบียบ การจัดวางแผนผังการใช้พื้นที่ของเมือง ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ โดยระยะเวลาในการกำหนดใช้กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของผังเมืองมีระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบกำหนด ก็จะนำแผนทั้งหมดมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อปรับแก้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในช่วงนั้น รวมไปถึงในอนาคต เราสามารถเช็กตำแหน่งที่ดินกับโซนสีของผังเมือง และดูแนวโน้มได้ว่าต่อไปพื้นที่ตรงนั้นและรอบๆและพัฒนาไปทางใด โดยสามารถดาวน์โหลดผังเมืองรวมได้ที่

เช็กแนวเวนคืนที่ดิน

การเวนคืนที่ดินจะมีการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาเวนคืน และประกาศทางสื่อต่างๆ ซึ่งสามารถค้นหาได้ในอินเตอร์เนต ก็จะบอกรายละเอียดการเวนคืนในปีนั้นๆ ซึ่งจะประกาศปีต่อปี โดยสังเกตได้ว่าแผนพัฒนาประเทศที่ต้องเวนคืนที่ดินจะเน้นที่การสร้างเส้นทางการคมนาคม ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสองหน่วยงานหลักคือ

โดยสอบถามหรือเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมและแผนการพัฒนาในอนาคต แต่มักเป็นแนวเส้นทางคร่าวๆที่ยังไม่ระบุรายละเอียดชัดเจน ซึ่งการอยู่ใกล้แนวเส้นทางนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือ อาจได้รับผลกระทบจากการเวนคืนและก่อสร้างนานหลายปี แต่ก็อาจจะทำให้การคมนาคมโซนนั้นสะดวกและราคาที่ดินสูงขึ้น


เรื่อง ศรายุทธ


รู้ไว้รับมือน้ำท่วม ระดับความสูงจากน้ำทะเลในกรุงเทพ

ทำระบบสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้าน

ติดตามบ้านและสวน