เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ มีกี่ประเภท

เครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ สำหรับใช้งานในบ้านพักอาศัยมีหลายประเภท ซึ่งเหมาะกับการใช้งานแตกต่างกัน โดยแบ่งตามการใช้งานได้ดังนี้

1.ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

นิยมใช้ในบ้านพักอาศัยมากที่สุด ทำงานตามการเปิดปิดอุปกรณ์ที่ใช้น้ำ จึงมีความสะดวกสบาย มี 3 ประเภทให้เลือกใช้ เครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ

เครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ
  • ปั๊มอัตโนมัติชนิดมีถังแรงดัน ปั๊มชนิดนี้ให้แรงดันดีมาก มีราคาถูก อะไหล่หาง่าย ปัญหาที่พบบ่อยคือ ถังแรงดันผุกร่อนในระยะเวลา 10 ปี และ กินไฟมาก
  • ปั๊มอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ มีข้อดีในการรักษาแรงดันน้ำให้แรงเท่าๆกันทุกก๊อก แม้ว่าจะเปิดใช้งานหลายก๊อกพร้อมกัน เสียงในขณะทำงานจะเบากว่าชนิดแรก แต่แรงดันน้ำจะไม่แรงเท่า
  • ปั๊มอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่อินเวอร์เตอร์ หน้าตาจะดูเหมือนกับปั๊มชนิดที่ 2 แต่ได้เพิ่มเติมระบบอินเวอร์เตอร์ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทำให้ขณะใช้งานน้ำน้อยก็จะกินไฟน้อยตามสัดส่วน

2.ปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัติ 

คล้ายกับปั๊มน้ำอัตโนมัติ แต่จะต้องเปิดปิดเครื่องเองตามการใช้งาน

3. ปั๊มหอยโข่ง

เหมาะสำหรับการดึงน้ำหรือสูบน้ำมาเก็บใส่ถังเก็บน้ำบนอาคาร ถังเก็บน้ำสำหรับการเกษตร มีกำลังส่งสูง จึงสามารถสูบน้ำได้ปริมาณมาก และไปได้ไกล เปิดใช้ต่อเนื่องได้นาน และไม่เป็นระบบอัตโนมัติ เครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ

เครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ

4.ปั๊มน้ำแบบจุ่ม

มักเรียกกันว่า ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือ ไดโว่ ใช้สำหรับสูบน้ำระบายทิ้ง ระบายน้ำท่วม เช่น บ่อรับน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อน้ำพุ ถ้าต้องการให้สูบน้ำเร็ว แนะนำให้ใช้กำลังวัตต์สูงประมาณ 200- 250 วัตต์ เครื่องมีขนาดเล็ก สามารถยกย้ายได้ง่าย หากต้องการให้สูบน้ำก้นบ่อหมด จุดที่วางปั๊มน้ำควรทำระดับพื้นต่ำกว่าก้นบ่อเล็กน้อย โดยมี 2 ประเภทให้เลือก คือ

                -ปั๊มจุ่มแบบมีลูกลอย เมื่อสูบน้ำหมดแล้วลูกลอยลดระดับต่ำลงมา เครื่องก็จะหยุดทำงานอัตโนมัติ

                -ปั๊มจุ่มแบบไม่มีลูกลอย ใช้การเปิดปิดสวิตช์

5.เครื่องยนต์สูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำชนิดใช้น้ำมัน ใช้สูบน้ำและระบายน้ำจากบ่อ สูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง กำลังส่งสูง เหมาะสำหรับบริเวณที่ต่อไฟฟ้าไม่ได้ จึงใช้งานได้อเนกประสงค์ ทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม


เรื่อง ศรายุทธ

ภาพประกอบ  ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์


วิธีการซ่อมปั๊มน้ำ

 ติดปั้มน้ำจำเป็นต้อง ติดตั้งแท็งก์น้ำ ด้วยไหม

ติดตามบ้านและสวน