ต้นไม้น้ำ

รวม พรรณไม้น้ำ ยอดนิยมเลี้ยงง่ายและเทคนิคการเลือกซื้อ

ต้นไม้น้ำ
ต้นไม้น้ำ

พรรณไม้น้ำที่นิยมใช้และปลูกง่าย

ผักเป็ดแดง พรรณไม้น้ำ ต้นไม้น้ำ
ผักเป็ดแดง
โรทาลาอินดิคา,ห้วยชินสี พรรณไม้น้ำ ต้นไม้น้ำ
โรทาลาอินดิคา, ห้วยชินสี
อเมซอนมาร์ทิอาย พรรณไม้น้ำ
อเมซอนมาร์ทิอาย
เดนซา พรรณไม้น้ำ
เดนซา
หญ้าลิ้นงูเห่า พรรณไม้น้ำ
หญ้าลิ้นงูเห่า
หนวดปลาดุกแคระ พรรณไม้น้ำ
หนวดปลาดุกแคระ
เทปเกลียวสิงคโปร์ พรรณไม้น้ำ
เทปเกลียวสิงคโปร์
โรทาลาอินดิคากรีน พรรณไม้น้ำ
โรทาลาอินดิคากรีน
หางนกยูงใบยาว พรรณไม้น้ำ
หางนกยูงใบยาว
ซาจิตทาเรียซูบูลาตา พรรณไม้น้ำ
ซาจิตทาเรียซูบูลาตา

 

 

สำนักพิมพ์บ้านและสวน : aquatic garden สวนในตู้ปลา สั่งซื้อได้ที่นี่

เขียน : ธิวลักษณ์ บุนนาค

มาชม สวนตู้ไม้น้ำ ที่หอศิลป์กรุงเทพฯ กัน