ต้นไม้น้ำ

รวม พรรณไม้น้ำ ยอดนิยมเลี้ยงง่ายและเทคนิคการเลือกซื้อ

ต้นไม้น้ำ
ต้นไม้น้ำ

หลังจากเลือกรูปแบบของสวนในตู้ปลาตามที่ต้องการได้แล้ว มีสิ่งสำคัญที่ผู้ที่เริ่มเลี้ยงควรคำนึงถึง โดยเฉพาะการเลือกซื้อ ต้นไม้น้ำ  มีดังนี้

1. วางแปลนของสวนในตู้ปลา โดยกำหนดตำแหน่งที่ปลูก ต้นไม้น้ำ แต่ละชนิดตามความสูงต่ำ ขนาดทรงพุ่ม และสีสัน เพื่อกำหนดตำแหน่งของไม้ประธานและไม้รอง

ตู้ปลา พรรณไม้น้ำ ต้นไม้น้ำ

2. จดบันทึกชื่อพรรณไม้ที่ต้องการ พร้อมศึกษาความต้องการของพืชแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นความเข้มแสง วัสดุปลูก คุณภาพน้ำ ทั้งอุณหภูมิ ความเป็นกรด – ด่าง เป็นต้น รวมทั้งอัตราการเจริญเติบโตของพรรณไม้ที่ใช้ สิ่งสำคัญคือ ความยากง่ายในการปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา

3. สำหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงและมีงบประมาณไม่มาก ควรเลือกตู้ที่ไม่ใหญ่เกินไป ประมาณ 24 – 30 นิ้ว พรรณไม้ราคาไม่แพงและสัตว์น้ำที่เลี้ยงง่ายตายยาก อย่างต้นอเมซอน ผักเป็ดแดง พลับพลึงน้ำ อะนูเบียส เฟินรากดำใบใหญ่ เดหลี สาหร่ายฉัตร สาหร่ายเดนซ่า

ตู้ปลา เลี้ยงปลา  ต้นไม้น้ำ

4. พรรณไม้น้ำที่มีราคาถูก ถ้าไม่สวยถูกใจ อาจเลือกต้นที่สวยและมีราคาแพงไปปลูกบ้าง สิ่งสำคัญคือ ต้นต้องสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่บอบช้ำ หรือเป็นโรค

5. หลังจากซื้อพรรณไม้น้ำมาแล้ว หากยังไม่ปลูกเลี้ยงทันที ควรนำต้นแช่น้ำในภาชนะและวางในที่ที่ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอ

ตู้ปลา พรรณไม้น้ำ ต้นไม้น้ำ

TIP

พรรณไม้น้ำมีความสามารถพิเศษอยู่ที่ลักษณะต้นและใบ โดยต้นที่เลี้ยงบนบก ลำต้นจะหนา ใบแข็ง ส่วนที่จมน้ำ ลำต้นจะอ่อน ใบพลิ้ว ดูสวยงามและมีราคาแพงกว่า หากซื้อต้นบนบกมาเลี้ยงแบบจมน้ำ ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ กิ่งก้านใบที่งอกออกมาใหม่จะบางและอ่อนพลิ้วขึ้น

พรรณไม้น้ำที่นิยมใช้และปลูกง่าย