รวมต้นไม้น้ำยอดนิยม ที่เลี้ยงง่ายและเทคนิคการจัดสวนตู้ปลา

หลังจากเลือกรูปแบบของสวนในตู้ปลาตามที่ต้องการได้แล้ว มีสิ่งสำคัญที่ผู้ที่เริ่มเลี้ยงควรคำนึงถึง โดยเฉพาะการเลือกซื้อ พรรณไม้น้ำ มีดังนี้