Community Isolation รับมือโควิด-19 ช่วยลดความเครียดของผู้ป่วย

วิกฤตไวรัสขยายวงขึ้นเรื่อยๆ ทุกบ้านอาจไม่พร้อมสำหรับการกักตัวที่บ้าน จึงเกิดความร่วมมือเพื่อจัดหาสถานที่กักตัวในชุมชน Community Isolation ขึ้น เป็นศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิดอาการสีเขียว

 

ตัวอย่าง Community Isolation ที่เราพามาชมนี้อยู่ที่ซอยประชาอุทิศ 72 ย่านทุ่งครุ เริ่มจัดทำขึ้นราว 1 เดือนก่อนหน้านี้ กำลังจะเปิดให้บริการในเร็ววัน ด้วยความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย ที่สำคัญคือการยอมรับของชุมชนต้องมาเป็นอันดับแรก โดยที่ศูนย์แห่งนี้ เป็นการปรับมัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ ทุ่งครุ มาใช้งาน ผ่านการพูดคุยของกรรมการมัสยิด เพื่อนบ้านในชุมชน และผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ รวมไปถึงกลุ่มเพื่อนๆ นักออกแบบ สถาปนิกหลายๆ ท่าน และกลุ่ม Design for Disaster ในการประสานงาน

ภาพจากโครงการ / บ้านและสวนช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างผนังหัวเตียงในโครงการ

ในด้านการวางผัง ได้นำข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาออกแบบอย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องระยะห่าง การถ่ายเทอากาศ ผนวกเข้ากับความเชื่อทางศาสนาที่ไม่หันปลายเท้าไปทางทิศตะวันตก กลายมาเป็นผังเตียงเดี่ยวไร้ฉากกั้นด้านข้าง และหันทิศทางการนอนไปในทางเดียวกัน แบ่งแยกห้องชายและหญิง ได้จำนวนเตียงทั้งหมด 28 เตียง

และด้วยข้อกำจัดในการวางผังข้างต้น ไอเดียการออกแบบให้หัวเตียงมีความสำคัญพร้อมใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปจึงเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นการบังปลายเท้าของคนที่นอนไม่ให้รู้สึกชี้ไปที่หัวของอีกคนตรงๆ และช่วยสร้างความเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน จากนั้นไอเดียการทำด้านหลังหัวเตียงให้เป็นภาพเพ้นท์ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดในช่วงกักตัวจึงเพิ่มเข้ามา สุดท้ายจากความช่วยเหลือของนักออกแบบและอาสาสมัครจึงเกิดเป็นภาพรวมของศูนย์พักคอยที่มีสีสันสดใส โดยงานออกแบบได้เข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ ตั้งแต่การวางผังไปจนถึงการตกแต่งในขั้นตอนสุดท้ายที่แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มีความหมายมากกับการกักตัวเป็นเวลาหลายวัน

ด้านการแพทย์ ปัจจุบันด้วยข้อจำกัดของโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ศูนย์พักคอยแห่งนี้จึงยังไม่สามารถหาโรงพยาบาลที่จับคู่กันได้ หากต้องส่งต่อเมื่อผู้ป่วยสีเขียวมีอาการหนักขึ้นเป็นสีเหลืองหรือสีแดง เบื้องต้นทางสูนย์ฯจึงได้ประสานกับสภาการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนในระยะจัดตั้งเบื้องต้น หวังว่าความตั้งใจดีๆ นี้จะถูกส่งต่อออกไปเพื่อสู้กับโรคระบาดที่ต่างฝ่ายยังต้องช่วยเหลือกันเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปอย่างบอบช้ำน้อยที่สุด

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการ

ศูนย์พักคอยผู้ป่วย มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ ประชาอุทิศ 72 ทุ่งครุ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ผอ.และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทุ่งครุ, กรรมการมัสยิดและชุมชนโดยรอบ และกัลยาณมิตรจิตอาสามากมายนับร้อยท่าน ทางผู้ประสานงานขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
ให้ข้อมูลสัมภาษณ์โดยคุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์ Design for Disasters

 

เรื่อง: สมัชชา วิราพร

ภาพ: บ้านและสวน

 


บ้านปลอดเชื้อยุค New Normal

วิธีการใช้งาน Antigen Test Kit แบบรวดเร็ว

สวนที่รีโรเวตในช่วงโควิด