ARTISAN DIGITAL OFFICE BUILDING บริษัทที่สร้างงานดิจิทัลในวิถีของศิลปิน

ARTISAN DIGITAL OFFICE BUILDING บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่กำลังมาแรงในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยหลักการทำงานที่ต้องการสร้างงานดิจิทัลในวิถีของศิลปิน เพื่อให้เป็นที่จดจำในฐานะของงานศิลปะแห่งโลกดิจิทัล

ARTISAN DIGITAL จึงมีโจทย์ด้วยการกำหนดความสูงไว้ที่ 3 ชั้น รวมถึงตำแหน่งของพื้นที่ใช้สอยภายใน และที่ตั้งของอาคารให้ดูโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น นอกจากนั้นยังนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาปรับใช้ เช่น เรื่องการยกใต้ถุน ด้วยการกำหนดให้พื้นที่ชั้น 1 เป็นที่จอดรถ และให้ชั้น 2 และ 3 เป็นส่วนของสำนักงานARTISAN DIGITAL บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ แบบออฟฟิศ แบบอาคารเหล็ก ARTISAN DIGITAL บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ แบบออฟฟิศ แบบอาคารเหล็ก ARTISAN DIGITAL บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ แบบออฟฟิศ แบบอาคารเหล็ก ฟาซาดเหล็ก

ตัวอาคารมีขนาดความยาวถึง 23 เมตร และสูง 12  เมตร สร้างด้วยโครงสร้างเหล็กเพื่อใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยที่สุด และเนื่องจากด้านหน้าของอาคารหันปะทะแดดทางทิศตะวันออก เพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้ออกแบบแผงกันแดดที่สามารถปรับองศาได้ ติดตั้งบริเวณชั้นสองตลอดแนว สำหรับทำหน้าที่กรองความร้อนและแสงแดดไม่ให้เข้าสู่อาคาร โดยเว้นระยะระหว่างแผงกันแดดกับตัวอาคารราว 2 เมตร สำหรับเป็นทางเดินหลักของอาคาร นอกจากพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นทางเดินและความสร้างความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้ว ยังทำหน้าที่เป็น Air gap เพื่อให้อากาศเป็นฉนวนกันความร้อนธรรมชาติ ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนอากาศที่ดีสำหรับอาคารARTISAN DIGITAL บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ แบบออฟฟิศ แบบอาคารเหล็ก ฟาซาดเหล็ก ARTISAN DIGITAL บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ แบบออฟฟิศ แบบอาคารเหล็ก ARTISAN DIGITAL บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ แบบออฟฟิศ แบบอาคารเหล็ก ARTISAN DIGITAL บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ แบบออฟฟิศ แบบอาคารเหล็ก ARTISAN DIGITAL บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ แบบออฟฟิศ แบบอาคารเหล็ก ARTISAN DIGITAL บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ แบบออฟฟิศ แบบอาคารเหล็ก

ความสวยงามของอาคารสะท้อนออกมาด้วยการเลือกใช้สีดำตัดกับวงกบไม้เพื่อให้อาคารดูเรียบนิ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็แฝงรายละเอียดในการออกแบบไว้ ด้วยองค์ประกอบของเส้นสายทางสถาปัตยกรรม จากการเลือกใช้เหล็กหลากหลายขนาด รวมถึงการกำหนดเส้นในแนวตั้งของแผงกันแดดและโครงสร้างให้พอดีกัน เพื่อให้รูปด้านของอาคารเกิดมิติที่น่าสนใจ

ARTISAN DIGITAL บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ แบบออฟฟิศ แบบอาคารเหล็ก

ข้อมูล

พื้นที่ใช้สอย : 450 ตารางเมตร
ที่ตั้ง: 18 ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
โทร.08-8266-7812


ออกแบบ : Pantang studio
ภาพ: FANGBakii

 

 DOT LINE PLANE เปลี่ยนโกดังแบตเตอรี่เป็นสตูดิโอออกแบบที่ทำงานได้ทั้งวัน