Atelier Alice Trepp สตูดิโอสุดโมเดิร์นที่แทรกตัวไปกับเนินเขา

Alice Trepp ศิลปินที่สร้างผลงานประติมากรรมแบบแฮนด์เมดมาเป็นเวลาเนิ่นนาน จึงเป็นโจทย์ที่ทีมสถาปนิกนำมาเป็นสารตั้งต้นในการออกแบบพื้นที่สำหรับงานประติมากรรมเหล่านั้น โดยสะท้อนไปยังปรัชญาและแนวความคิดของ สตูดิโอ ที่ต้องการพัฒนาผู้คนและสเปซไปพร้อม ๆ กัน

สตูดิโอ แห่งนี้ เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสตูดิโอทำงาน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน Origlio บนเนินเขา ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบอันสวยงาม ผู้ออกแบบจึงพยายามวางตัวอาคารให้สอดคล้องไปกับเส้นระดับของพื้นที่ (contour) เพื่อความกลมกลืน ทำลายธรรมชาติให้น้อย และช่วยประหยัดงบประมาณในการปรับที่ดิน
Atelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย Atelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย Atelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย
พื้นที่ส่วนใหญ่ของสตูดิโอตั้งอยู่ใต้ดิน โดยได้แรงบันดาลใจมาจากโรงละครของกรีกโบราณ ฝังตัวแนบเนียนไปบริบทพื้นที่ เมื่อเชื่อมเส้นสายอาคารจำนวนสองเส้นเข้ากับระดับความชันของระนาบความชัน ทำให้ตัวอาคารดูราวกับเป็นส่วนหนึ่งไปกับเนินเขาอันคดเคี้ยว คล้ายกับใบไม้ร่วงหล่นลงพื้นก่อเกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่ดูเหมือนเป็นหนึ่งเดียวไปกับภูมิประเทศAtelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย Atelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย Atelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย Atelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย Atelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย
เพิ่มความโดดเด่นน่าสนใจให้กับสถาปัตยกรรมด้วยการหมุนโครงสร้างอย่าง ‘cenote’ หรือหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อสื่งถึงต้นกำเนิดของศิลปินชาวเอกวาดอร์ เกิดเป็นสเปซที่ประกอบไปด้วยความโปร่ง และการมองได้อย่างทะลุปรุโปร่ง พื้นที่ภายในและภายนอกจึงผสานเข้าด้วยกันและเกิดการจัดรูปแบบใหม่ ให้ตัวอาคารมีปฏิสัมพันธ์กับแสงธรรมชาติและบริบทโดยรอบให้มากที่สุดAtelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย Atelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย
สเปซของสตูดิโอที่จำลองบรรยากาศแบบหลุมธรรมชาตินี้ได้กลายมาเป็นพื้นที่แห่งการไตร่ตรอง และการมีส่วนร่วมกับธรรมชาติ แสงที่สะท้อนและหักเหผืนบนน้ำ เอื้อต่อการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่หลากหลายเกี่ยวกับเวลาที่ผ่านไป ความโปร่ง-ทึบของ cenote ส่งผลให้แสงที่ส่องเข้ามาค่อย ๆ เปลี่ยนไปในแต่ละเวลา ตั้งแต่รุ่งสางยันพลบค่ำ
ท้ายที่สุดสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ได้กลายมาเป็นงานศิลปะบนเนินเขา ชวนให้นึกถึงภาพของศิลปินนอนแช่เท้าอยู่ริมน้ำตื้น ๆ เพื่อใช้เวลาในการไตร่ตรองทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
Atelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย Atelier Alice Trepp สตูดิโอ คอนกรีตเปลือย
ออกแบบ : Mino Caggiula Architects
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : Living Nature Landscape SA
ภาพ : Paolo Volonté

เรียบเรียง : BRL