PONT Coffee shop

PONT COFFEE SHOP กาแฟสถานย่านยงซานที่มีสะพานเป็นจุดเชื่อม

PONT Coffee shop
PONT Coffee shop

PONT Coffee shop คาเฟ่ของ Pont แบรนด์เครื่องคั่วกาแฟสัญชาติเกาหลี ที่ปรับปรุงจากบ้านไม้เก่าย่านยงซาน กรุงโซล ซึ่งพื้นที่เดิมของอาคารเคยเป็นสำนักงานการรถไฟ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่ 1940 อาคารทั้งสองด้านหันหน้าไปทางถนนแต่ละด้าน และมีประตูซึ่งดูเหมือนทางลัดไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

PONT Coffee shop PONT Coffee shop

Park Seong-jae ดีไซน์ไดเร็กเตอร์ของสำนักงานออกแบบ Studio stof มองว่ามูลค่าแบรนด์ของ Pont (ภาษาฝรั่งเศส แปลว่า สะพาน) คือการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าหากัน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทโครงสร้างของพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสองสาย
PONT Coffee shop PONT Coffee shop PONT Coffee shop
ดังนั้นเพื่อขับเน้นให้เห็นภาพของเส้นทางที่เชื่อมต่อของถนนสองฝั่ง และกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวภายในพื้นที่ วัสดุต่างๆ ที่พวกเขาเลือกใช้กับโครงสร้าง เสา และเพดานภายในร้าน จึงประกอบด้วยอิฐ โลหะ และไม้ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ยังคงอยู่ตลอดประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้นั่นเอง
PONT Coffee shop PONT Coffee shop PONT Coffee shop
ภายในร้านเด่นด้วยบาร์ไม้ตัวยาวที่เป็นดั่งสะพาน ถูกวางตำแหน่งอยู่ตรงทางเข้าโดยเป็นทั้งพื้นที่ทำงานของบาริสต้า และพื้นที่แลกเปลี่ยนบทสนทนาระหว่างบาริสต้ากับลูกค้า จึงได้รับการออกแบบให้ไม่มีสิ่งกีดขวางทางสายตาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกโปร่งโล่งโดยมีม้านั่งสำหรับนั่งจิบกาแฟตั้งวางอยู่ชิดผนังฝั่งตรงข้าม
PONT Coffee shop PONT Coffee shop
ภาพ : Kim Donggyu
เรียบเรียง : 42DN