PONT COFFEE SHOP กาแฟสถานย่านยงซานที่มีสะพานเป็นจุดเชื่อม

คาเฟ่ของ Pont แบรนด์เครื่องคั่วกาแฟสัญชาติเกาหลี ที่ปรับปรุงจากบ้านไม้เก่าย่านยงซาน กรุงโซล ซึ่งพื้นที่เดิมของอาคารเคยเป็นสำนักงานการรถไฟ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่ 1940 อาคารทั้งสองด้านหันหน้าไปทางถนนแต่ละด้าน และมีประตูซึ่งดูเหมือนทางลัดไปยังพื้นที่ใกล้เคียง