โครงสร้างรั้ว และการแก้ไขปัญหารั้วล้มเอียง

วิธีก่อสร้าง รั้ว ให้แข็งแรง ทนทาน และใช้งานได้ยาวนานมีปัจจัยหลักๆ คือ สภาพดินและระดับดิน ซึ่งวิศวกรจะออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับแต่ละกรณี ในเบื้องต้นมีปัจจัยและชนิดของโครงสร้างรั้วต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยและชนิดของโครงสร้าง รั้ว ต่างๆ

1.ระดับความสูงดินสองฝั่งเท่ากัน

กรณีที่ระดับดินของเราและเพื่อนบ้านสูงเท่ากัน และทำเป็นรั้วร่วมโดยแชร์ค่าใช้จ่ายกัน โดยสร้างทับแนวเขตที่ดิน สามารถใช้เสาเข็มต้นเดียวกันในฐานรากแต่ละอันได้ เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดและรั้วมีความสมดุลเพราะแรงดันของดินทั้งสองฝั่งเท่ากัน

รั้ว

2.ระดับดินแตกต่างกันไม่เกิน 60 เซนติเมตร

ถ้าระดับดินแตกต่างกันไม่เกิน 60 เซนติเมตร หรือกรณีทำโครงสร้างรั้วอยู่ในเขตที่ดินของเรา โครงสร้างเช่นนี้ไม่สมดุลเหมือนกรณีแรก จึงต้องออกแบบเป็นฐานรากแบบตีนเป็ด (ยื่นเข้ามาในที่ดินของเราเพียงฝั่งเดียว)

รั้ว

3.ระดับดินแตกต่างกันมากกว่า 70 เซนติเมตร

ถ้าระดับดินแตกต่างกันมากกว่า 70 เซนติเมตรขึ้นไป จำเป็นต้องใช้ฐานรากพิเศษ โดยเพิ่มคานดึงรั้งที่เรียกว่า “คานสเตย์” เพื่อไม่ให้กำแพงเอนล้มไปด้านที่ระดับดินต่ำกว่า อีกทั้งต้องออกแบบกำแพงกันดินทลายออกสู่ภายนอกด้วย

กำแพงรั้วเอียง

สาเหตุและการแก้ไข

1.ก่อสร้างผิดวิธี

หากการก่อสร้างไม่เหมาะสมกับสภาพที่ดินนั้นๆ เช่น การสร้างรั้วรอบที่ดินซึ่งมีระดับความสูง-ต่ำต่างกับที่ดินข้างเคียงมาก ถ้าช่างนำแบบก่อสร้างสำหรับรั้วทั่วไป (รั้วสำหรับที่ดินสองฝั่งสูงเท่ากัน) มาใช้งาน ก็จะทำให้รั้วเกิดอาการเอียงหรือแบะออกอย่างแน่นอน

การแก้ไข

ควรทำคานดึงรั้งที่เรียกว่า “คานสเตย์” และฐานรากเพิ่มทันที เพื่อหยุดการเอียง พร้อมตัดโครงสร้างรั้วที่เอียงออกจากรั้วที่ยังปกติ เพื่อไม่ให้โครงสร้างดึงกัน

รั้ว

2.ผลกระทบจากการตอกเข็มในพื้นที่ข้างเคียง

อาจส่งผลให้เสาเข็มและฐานรากรั้วที่อยู่ใต้ดินแตกร้าวหรือทรุดเอียงได้ โดยเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายควรรีบถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งกับเจ้าของบ้านข้างเคียงเพื่อซ่อมแซม

3.ดินไหล

แม้จะก่อสร้างด้วยวิธีการที่ถูกต้องแล้ว แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น น้ำท่วมและดินทรุดตัว จะทำให้ดินไหลออกไปได้ ทำให้เสาเข็มขาดความแข็งแรงตามไปด้วย

การแก้ไข

หากพบโพรงดินใต้แนวรั้ว ให้รีบเติมดินและชั้นทรายทับหน้า พร้อมบดอัดด้วยรถกบกระโดด ในการเติมดินนั้นจำเป็นต้องทำทั้งสองฝั่ง เพื่อให้พื้นดินมีความมั่นคง

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ ช่างประจำบ้าน โดยสำนักพิมพ์บ้านและสวน

สั่งซื้อได้ที่ www.naiin.com/product/detail/205452

เรื่อง ศักดา ประสานไทย

ภาพประกอบ ศณาธิป จันทร์เอี่ยม


รั้วเมทัลชีท ติดตั้งเองได้ ไม่ยากเลย

กฎหมาย รั้วที่ดิน รั้วบ้าน

อยากต่อเติมรั้วให้สูงกว่าเดิม ต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านไหม?

ติดตามบ้านและสวน www.facebook.com/baanlaesuanmag