เปลี่ยนกระถางต้นไม้

ขั้นตอนเปลี่ยนกระถางต้นไม้อย่างถูกวิธี

เปลี่ยนกระถางต้นไม้
เปลี่ยนกระถางต้นไม้

ได้เวลา เปลี่ยนกระถางต้นไม้ หากสังเกตเห็นต้นไม้ที่บ้านเติบโตเกินขนาดกระถาง กิ่งก้านใบไม้เริ่มยื่นออกเกินขนาดกระถาง หรือรากล้นกระจายออกมานอกกระถางจนตั้งไม่อยู่แล้ว

ถ้าเป็นเช่นนั้นบ่งชี้ได้ว่าถึงเวลา เปลี่ยนกระถางต้นไม้ ใหม่ให้ต้นไม้ของเราแล้ว แต่จะทำอย่างไรให้ถูกวิธี รากไม่ช้ำ และให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็ว เรามีขั้นตอนที่ถูกต้องมาบอก 3 สเต็ปง่ายๆ เท่านั้น

กระถางขนาดเล็ก-กลาง

ย้ายกระถาง

1 จัดทรงต้นไม้ให้เหมาะมือ
2 คว่ำกระถางลง เทดินในกระถางปลูกออกจากกระถางเดิม
3 ใช้มือจับโคนต้นและกุมดินปากกระถาง อีกมือหนึ่งจับก้นกระถางและใช้นิ้วหัวแม่มือดันดินทางรูก้นกระถาง
4 แซะดินเก่าที่อัดตัวแน่นออกเสียก่อน ให้เหลือดินติดรากที่อยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพต้นและราก
5 ถ้ารากของต้นพืชกอดกันแน่น ควรตัดแต่งรากออกเสียบ้าง ประมาณหนึ่งในสามส่วน โดยดูความสมดุลของรากที่เหลืออยู่
6 นำดินผสมรองกันกระถางใหม่ ก่อนนำต้นไม้ลงปลูก กลบดินและกดให้ดินตรงโคนแน่น รากไม่โยกคลอน จากนั้นจึงรดน้ำ

กระถางขนาดใหญ่

ย้ายกระถาง
1 หากเป็นกระถางขนาดใหญ่ ที่ปลูกพืชไว้นานและดินแน่น ให้แซะดินรอบๆขอบกระถางออกเสียบ้าง แล้วรดน้ำรอบๆ ขอบกระถาง ทิ้งไว้สักครู่ให้ดินอ่อนตัว
2 เอียงกระถางแล้วใช้มือค่อยๆ ดึงต้นออกจากกระถางปลูก อีกข้างจับกระถางไว้
3 หากต้นไม้ยังแน่นหรือต้นไม้มีขนาดใหญ่มาก ให้ใช้แรงคนช่วยดึง
**หากเป็นกระถางปากแคบ อาจจะทุบกระถางให้แตกได้เลย
4 แซะดินเก่าที่อัดตัวแน่นออกเสียก่อน ให้เหลือดินติดรากที่อยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพต้นและราก
5 ถ้ารากของต้นพืชกอดกันแน่น ควรตัดแต่งรากออกเสียบ้าง ประมาณหนึ่งในสามส่วน โดยดูความสมดุลของรากที่เหลืออยู่
6 นำดินผสมรองกันกระถางใหม่ ก่อนนำต้นไม้ลงปลูก กลบดินและกดให้ดินตรงโคนแน่น รากไม่โยกคลอน จากนั้นจึงรดน้ำ

กระบอกเพชร แคคตัส ต้นไม้ที่มีหนาม

ย้ายกระถาง
1 พับกระดาษหนังสือพิมพ์ตามแนวยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในขนาดเหมาะมือ
2 คล้องกระดาษดังกล่าวกับกระบองเพชร
3 มือขวาจับกระดาษดันต้นออกจากกระถาง ส่วนอีกมือจับก้นกระถางใช้นิ้วหัวแม่มือดันดินบริเวณรูกระถางได้
4 แซะดินเก่าที่อัดตัวแน่นออกเสียก่อน ให้เหลือดินติดรากที่อยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพต้นและราก
6 ถ้ารากของต้นพืชกอดกันแน่น ควรตัดแต่งรากออก ประมาณหนึ่งในสามส่วน โดยดูความสมดุลของรากที่เหลืออยู่
7 นำดินผสมรองกันกระถางใหม่ ก่อนนำต้นไม้ลงปลูก กลบดินและกดให้ดินตรงโคนแน่น รากไม่โยกคลอน จากนั้นจึงรดน้ำ
8 ควรโรยกรวดหรือหินกลบดินอีกชั้นเพื่อช่วยพยุงต้นให้ตั้งตรง


สูตรผสมดินสำหรับปลูกไม้กระถางขั้นพื้นฐาน

สูตรผสมดินสำหรับปลูก กระบองเพชร

ไอเดียการจัดวางไม้กระถางทั้งในและนอกบ้านให้ดูเก๋