แจกัน THINKK Studio

WEIGHT VASES (TERRAZZO EDITION) แจกันไทยผลิต ไทยออกแบบ จาก THINKK STUDIO

แจกัน THINKK Studio
แจกัน THINKK Studio

Weight Vases terrazzo edition แจกันไทยผลิต ไทยออกแบบ คอลเล็คชั่น “Made in Thailand” จาก THINKK Studio

เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้วนับตั้งแต่ คุณเดชา อรรจนานันท์ นักออกแบบผู้ร่วมก่อตั้ง THINKK Studio กลับมาจากการไปศึกษาต่อที่ Ecole cantonale d’art de Lausanne (Ecal) และนับเป็นเวลากว่า 7 ปีอีกเช่นกันที่แจกันคอนกรีตพร้อมโครงเหล็กสำหรับพยุงกิ่ง-ก้าน-ใบ ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์จบของเขาเมื่อปี 2011 ในชื่อ ‘Weight Vases Specimen edition’ ยังคงถูกผลิตและขายจริงในทวีปยุโรปตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

แจกัน Weight Vases terrazzo edition THINKK Studio

‘Weight Vases terrazzo edition’ แจกันหินขัดพร้อมโครงพยุง ผลงานต้นแบบชิ้นล่าสุด ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ผลงานจากคอลเล็คชั่น ‘Made in Thailand’ ที่ THINKK Studio สร้างสรรค์ขึ้นประจำปี 2018 นี้และนำไปเปิดตัวในงาน Maison&Objet ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาต่อยอดและเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครอบ 7 ปีของ Weight Vases ตัวแรก

แจกัน Weight Vases terrazzo edition THINKK Studio แจกัน THINKK Studio Weight Vases terrazzo edition

โดยที่ความพิเศษของ Weight Vases terrazzo edition (รวมถึงผลงานอื่น ๆ ในคอลเล็คชั่น Made in Thailand) คือกระบวนการทำงานออกแบบเชิงทดลองร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิต และช่างฝีมือในชุมชนต่าง ๆ ที่พวกเขามุ่งเน้นการผลิตแจกันหินขัดหนึ่งใบ เป็นการผลิตแบบทำมือแบบชิ้นต่อชิ้น เพื่อให้ได้แจกันที่มีขนาดและคุณสมบัติตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง


เรียบเรียง : ND
ภาพ : เอกสารประชาสัมพันธ์

  
R เก้าอี้แขนโค้งในแบบของ THINKK Studio x Corner 43 Décor