FLUTED โต๊ะกระจกที่นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ของกระจกลอน ที่เราคุ้นเคยในอุตสาหกรรมกระจกรถยนต์

Fluted โต๊ะข้าง ขนาด 300 x 380 x สูง 400 มม. โดย THINKK STUDIO ส่วนหนึ่งในคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุด “Made in Thailand” งานออกแบบที่เกิดจากความร่วมมือกับช่างฝีมือท้องถิ่น และอุตสาหกรรมการผลิตรายใหญ่ของไทย

CITY MATERIALS งานออกแบบเชิงทดลองจาก 6 วัสดุตัวแทนกรุงเทพมหานคร

“Thinkk Together” ตอน “Think Ahead” งานออกแบบเชิงทดลองจากวัสดุตัวแทนกรุงเทพฯ ที่สามารถมอบโอกาสใหม่ ๆ ให้กับเมือง สังคม และวงการสร้างสรรค์ในวงกว้าง

MADE IN THAILAND งานออกแบบเชิงทดลองโดย THINKK STUDIO (1)

Fluted / Margin / Any Length คือ 3 จาก 9 ผลงานของ THINKK Studio ในคอลเล็คชั่น Made in Thailand ที่สะท้อนให้เห็นถึงการทดลองค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ในการออกแบบ ผ่านการศึกษาวัสดุหรือกระบวนการผลิตที่เราคุ้นชินอีกครั้งในมุมมองที่ต่างออกไป

WEIGHT VASES (TERRAZZO EDITION) แจกันไทยผลิต ไทยออกแบบ จาก THINKK STUDIO

‘Weight Vases terrazzo edition’ แจกันหินขัดพร้อมโครงพยุง ผลงานต้นแบบชิ้นล่าสุดในนาม THINKK Studio ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ผลงานจากคอลเล็คชั่น ‘Made in Thailand’ ที่ THINKK Studio สร้างสรรค์ขึ้นประจำปี 2018

W–O–W (WONDER OF WEAVING) ผ้าเอ๊าต์ดอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากว่าวไทย

W–O–W (Wonder of Weaving) “ผ้าเอ๊าต์ดอร์” คอลเล็กชั่นแรกที่มีกระบวนการผลิตทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศไทยจาก “ความร่วมมือ” ระหว่างแบรนด์ผู้ผลิตสิ่งทอ HOMEWORK FABRIC กับทีมออกแบบจาก Thinkk Studio

THINKK TOGETHER นิทรรศการผลลัพธ์จากการสมรู้ร่วมคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่

Thinkk Together นิทรรศการแห่งการร่วมมือระหว่าง THINKK Studio และเหล่าผู้สมรู้ร่วมคิด เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของกันและกัน ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

สองดีไซน์เนอร์คู่คิดจาก Thinkk studio

พูดคุยเรื่อง Passion และทำความรู้จัก คุณพลอยพรรณ ธีรชัย และคุณ เดชา อรรจนานันท์ สองดีไซน์เนอร์คู่คิดจาก Thinkk studio เจ้าของผลงานเรียบงานแต่มากด้วยฟังก์ชัน

BATTEN เก้าอี้ระแนงไม้เอ๊าต์ดอร์ที่ใช้ไม้สักเป็นวัตถุดิบหลักจาก THINKK STUDIO

เก้าอี้และโต๊ะไม้สัก Batten มีไอเดียมาจาก “ระแนงไม้” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของการใช้งานไม้ในงานสถาปัตยกรรมภายนอก ผ่านงานดีไซน์ตามแบบฉบับของ THINKK Studio