วิธีตรวจสอบขนาดที่ดินและราคาประเมินที่ดินจากเลขโฉนด

วิธีตรวจสอบ ราคาประเมินที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน จากเลขโฉนด รวมถึงตรวจสอบขนาดที่ดินด้วยว่าถูกต้องตามโฉนดหรือไม่

วิธีที่ 1

สามารถทราบขนาดและ ราคาประเมินที่ดิน แถมค้นหาแปลงที่ดิน ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยเข้าเว็บไซต์ของกรมที่ดินที่ http://dolwms.dol.go.th ซึ่งบนหน้าเว็บจะมีช่องให้เลือกว่าที่ดินผืนที่ต้องการทราบข้อมูลนั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไร อำเภออะไร และช่องให้กรอกเลขโฉนดที่ดิน จากนั้นคลิก “ค้นหาข้อมูล” ทางระบบจะประมวลผลและแสดงขนาดที่ดินพร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น

  • ที่ดินแปลงนี้ขึ้นอยู่กับสำนักงานที่ดินอะไร พร้อมเบอร์โทรติดต่อ
  • ราคาประเมินที่ดิน เป็นเท่าไหร่  
  • แสดงภาพและเส้นรอบที่ดินด้วยเส้นสีแดงอย่างชัดเจน ดูง่าย
ราคาประเมินที่ดิน

วิธีที่ 2

ในกรณีที่มีสำเนาโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งที่สนใจซื้ออยู่ แล้วอยากจะตรวจสอบให้แน่ใจเรื่องขนาดที่ระบุไว้บนหน้าโฉนด รวมถึงอยากรู้การครอบครองเป็นเจ้าของให้แน่ชัด ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักที่ดินที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ โดยเข้าไปแสดงความจำนงขอสำเนาโฉนดที่ดิน (ฉบับนี้จะเป็นฉบับจากทางราชการสามารถเชื่อถือได้ 100%) รวมถึงขอสำเนาสารบบของที่ดินแปลงนี้ได้ จะทำให้ทราบถึงรายละเอียดว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินหรือได้นำไปจำนองไว้ที่ไหนอย่างไร


เรื่อง : ศักดา ประสานไทย


เคล็ดไม่ลับกับวิธีคำนวณราคาถมดิน

ที่ดินตาบอด คืออะไร

ติดตามบ้านและสวน facebook.com/baanlaesuanmag