TROPICAL FOREST ละเลียดกาเเฟเเก้วโปรดในคาเฟ่ไม้ที่รายล้อมด้วยพรรณไม้สีเขียว

คาเฟ่ไม้ กลางกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เน้นนำไม้มาเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างเเละเฟอร์นิเจอร์ ประดับตกแต่งด้วยพรรณไม้สีเขียว บรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติ