“RESET” เทรนด์สีทาบ้าน 2022-23 เมื่อธรรมชาติบอกให้หยุดเพื่อไปต่อ

เหมือนโลกหยุดหมุน สรรพสิ่งหยุดนิ่งเมื่อโลกเจอกับปรากฎการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดแนวทางการใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่า New Normal วิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่ในช่วงเวลาที่หยุดนิ่งเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้ได้เห็น นั่นคือ การฟื้นตัวของธรรมชาติ บางสิ่งหยุดนิ่งเพื่อให้บางสิ่งได้ฟื้นตัว หรือ RESET คือคำนิยามของ Trend Beyond Colours 2022-23 by Nippon Paint เทรนด์สีทาบ้านปี 2022-23 ซึ่งรวมความตระหนักและรู้คิด จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งทำให้เราได้มองเห็นความสำคัญของ “ชีวิต” ที่ล้วนเรียกร้องรอรับการฟื้นฟู ไม่ต่างจาก “ธรรมชาติ” สะท้อนภาพออกมาอย่างชัดเจน กำเนิดเป็น 4 คอนเซ็ปต์มาแรงที่จะทำให้สีทาบ้านเป็นส่วนสำคัญในการเข้ามาสร้างสีสัน เชื่อมความสัมพัน เติมความผ่อนคลาย และทำการ Healing ให้ร่างกายและจิตใจของคนเรา REVIVE | ให้ธรรมชาติช่วยเยียวยา | DARK GREEN ความรู้สึกเมื่อได้เห็นแสงของพระอาทิตย์ที่สาดทอ ได้ยินเสียงของใบไม้ที่ปะทะกับสายลม ได้ดมกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกไม้ ข้อจำกัดทำให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยเหล่านี้เหินห่าง แต่เมื่อกลับมาอีกครั้ง ธรรมชาติที่เราคุ้นเคยล้วนแต่กระตุ้นความรู้สึกให้สดชื่นอย่างประหลาด และการฟื้นตัวเมื่อได้จับต้องกับของขวัญจากธรรมชาติเหล่านี้ เกิดเป็นแรงบันดาลใจของสี DARK […]