CHICKENVILLE หมู่บ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อการศึกษาโดยมีประชากรทั้งหมดเป็นไก่

Chickenville หรือ Kokošvaroš ตั้งอยู่ใน Rakov Potok หมู่บ้านเล็ก ๆ ใกล้กับเมือง Samobor ประเทศโครเอเชีย โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาเพื่อการศึกษาอีกด้วย