ปาล์มเขย่ง

ขาเขย่ง/Seychelles Stilt Palm/Stilt Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Verschaffeltia splendida H.Wendl. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร เมื่อต้นโตขึ้นจะแตกรากค้ำยันและดันลำต้นสูงขึ้นจากพื้นดิน 30 – 50 เซนติเมตร ใบ: ใบเดี่ยว แผ่นใบกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ปลายใบแยกเป็นสองแฉก ขอบใบหยักเว้าเล็กน้อย หากไม่มีลมพัด แผ่นใบจะไม่แตกจากกัน ขณะต้นเล็กมีหนามสีดำปกคลุมกาบใบและก้านใบ ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ ยาว 1 เมตร ผล: กลม ขนาด 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเขียวคล้ำ ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ […]