หอพักพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานของพยาบาลเป็นหลัก ประกอบกับสร้างสภาวะความน่าสบายไว้อย่างเต็มที่

Plan Architect

ที่อยู่ : 64 ซอยสาทร 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ : 0-2237-0080 Facebook : Plan Architect Website : www.planarchitect.com