PAVA ARCHITECTS เปลี่ยนหอพักเป็นออฟฟิศสถาปนิก

เปลี่ยนหอพักที่เคยเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวมาเป็นออฟฟิศออกแบบของ PAVA Architects ที่เริ่มจากทุบผนังออก ให้มีความโปร่งโล่ง ยืดหยุ่นที่สุด