RK CAFE BY OMNIA จุดนัดพบของความสนใจสองขั้วที่มาลงตัวในโรงจอดรถ

RK Cafe by Omnia คาเฟ่ในบรรยากาศเหมือนการมาแคมปิ้ง พื้นที่แลกเปลี่ยนความสนใจที่คล้ายกันของกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่ม หนึ่งคือ คอกาแฟตัวจริง สองคือ แฟนตัวยงของไลฟสไตล์แบรนด์หัวใจไทย ที่ใครมาเชียงใหม่หรือนอนในนิมมานไม่แวะมาสักนิดคงเป็นเรื่องน่าเสียดายแย่