RUSH CHAIR เก้าอี้ตัวนี้เกิดจากความเกรงใจต้นไม้

Rush Chair “เก้าอี้” ตัวใหม่ที่บอกเล่า “คอนเทนต์” ในเรื่องของกระบวนการออกแบบและการใช้งานออกแบบนั้นอย่างยั่งยืน ที่เกิดจาก “ความเกรงใจต้นไม้”

keyboard_arrow_up