OASIS TERRACES อาคารที่มีหลังคาเป็นสวนเขียวและทางลาด มุ่งเน้นอารยสถาปัตย์เพื่อให้ทุกคนเท่าเทียม

Oasis Terraces คืออีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำให้ลึกลงไปอีกว่าสิงคโปร์มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการเปลี่ยนเมืองคอนกรีตสู่การเป็นเมืองในป่าเพียงใด แถมยังแสดงให้เมืองที่ยังไม่เห็นคุณค่าของต้นไม้ได้เห็นว่าพื้นที่สีเขียวที่กระจายตัวอยู่ในทุกหย่อมทุกย่าน ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองได้จริง ๆ