RUSH CHAIR เก้าอี้ตัวนี้เกิดจากความเกรงใจต้นไม้

Rush Chair “เก้าอี้” ตัวใหม่ที่บอกเล่า “คอนเทนต์” ในเรื่องของกระบวนการออกแบบและการใช้งานออกแบบนั้นอย่างยั่งยืน ที่เกิดจาก “ความเกรงใจต้นไม้”

สองนักออกแบบคู่หู คู่คิด จากสตูดิโอ o-d-a (object design alliance)

พูดคุยทำความรู้จัก และค้นหาความหมายของ Passion จากสองนักออกแบบคู่หู คู่คิด จากสตูดิโอ o-d-a ผ่านงานออกแบบ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

keyboard_arrow_up