Work Space กับไลฟ์สไตล์ของทุกคน คือโมเมนต์ที่แตกต่าง มาทำให้ Work Space ของคุณ “be Unique” โดย KOKUYO (โคคูโย) ดีไซน์เพื่อความสุขของ “คนทำงาน”

เพราะการทำงานคือรากฐานของความสำเร็จ KOKUYO จึงเปรียบได้กับแบรนด์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น ด้วยหัวใจในการออกแบบเพื่อให้คนทำงานได้ดีขึ้นในหลากมิติ ทั้งรูปแบบ การใช้งาน ความทนทาน และความสวยงาม KOKUYO จึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนทำงานตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบันกว่า 100 ปี ที่ผ่านมาควบคู่กับด้านคุณภาพที่ยึดถือตามมาตรฐานของญี่ปุ่น โดยแฝงไว้ด้วยรายละเอียดอันละเมียดในทุกดีเทลของ “คนทำงาน” ไม่มีรอยนิ้วมือใดที่เหมือนกัน เช่นกันกับบุคลิกของบุคคลย่อมล้วนแตกต่างไปเช่นกัน KOKUYO เข้าใจในสิ่งนี้ดี ในปีนี้กับนิยาม  “be Unique” KOKUYO จึงเลือกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ “Work Space” ให้สามารถปรับเปลี่ยนเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานไปพร้อมกัน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คำว่าพื้นที่ทำงานหรือ “Work Space” ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะการ WFH หรือแนวทางการทำงานแบบ Hybrid ในปัจจุบัน เฟอร์นิเจอร์สำนักงานไม่เพียงแต่ต้องมีประสิทธิภาพและคงทน แต่ยังต้องสร้างแรงบันดาลใจ และให้ไอเดียใหม่ๆได้ทั้งโดยรูปลักษณ์ และรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายเช่นกัน ในบทความนี้ room Books จึงอยากพาทุกท่านไปพบกับแรงบันดาลใจ ผ่าน Work Space ที่นำเอาจุดเด่นจากหลักการออกแบบทั้ง 4 ของ KOKUYO มาเป็นจุดเด่น ซึ่งต่างหลอมรวมกันอยู่ในงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมากกว่าแค่เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน แต่เหมือนเพื่อนรู้ใจที่จะช่วยให้ […]