งานภูมิสถาปัตยกรรมไทยกับรางวัล IFLA ASIA-PACIFIC AWARD 2017

IFLA Asia-Pacific Landscape Architecture Award 2017 รางวัลผลงานภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นในด้านการออกแบบและแนวคิดที่น่าสนใจของภูมิสถาปนิกในไทยและเอเชีย

keyboard_arrow_up