HUMAN SCALE สัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบ : ห้องนอน

เราจึงมีแบบ HUMAN SCALE ในห้องนอนเพื่อเป็นตัวอย่างให้สำหรับคนที่กำลังจะออกแบบห้องนอนมาให้รู้กัน

HUMAN SCALE สัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบ : ห้องน้ำ

เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ ห้องน้ำ จำนวนและขนาดของห้องน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและขนาดของสุขภัณฑ์ต่างๆ ในห้องน้ำว่าใหญ่เล็กเพียงใด

HUMAN SCALE สัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบ : ห้องครัว

ปัจจัยสำคัญต่างๆที่จำเป็นต้องทราบจะเป็นตัวกำหนดให้ผู้ออกแบบสามารถทำออกมาให้สนองประโยชน์แก่แต่ละบ้านได้เหมาะที่สุด เราจึงมีแบบ HUMAN SCALE ในห้องครัว