20 BEST HOUSING DESIGNS OF 2017

20 โครงการในวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่เราเล็งเห็นว่ามีความโดดเด่น รวมถึงตั้งใจให้โครงการทั้งหมดนี้มีส่วนกระตุ้นไอเดียการตกแต่งที่อยู่อาศัยให้แก่คุณ

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัย EP9 : HOUSES FOR EVERYONE บ้านสำหรับทุกคน

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัยในวันที่ “บ้าน” ไม่เพียงพอสำหรับทุกคน บทความพิเศษจาก Room Books : The Annual Property Issue ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 (ตอนที่ 9)

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัย EP8 : LAST SHELTER ราคาของวาระสุดท้าย

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัยในวันที่ “บ้าน” ไม่เพียงพอสำหรับทุกคน บทความพิเศษจาก Room Books : The Annual Property Issue ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 (ตอนที่ 8)

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัย EP7 : GENTRIFICATION หรือคนจนไม่ควรอยู่ในเมือง

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัยในวันที่ “บ้าน” ไม่เพียงพอสำหรับทุกคน บทความพิเศษจาก Room Books : The Annual Property Issue ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 (ตอนที่ 7)

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัย EP6 : COHOUSING ชุมชนรวมบ้าน

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัยในวันที่ “บ้าน” ไม่เพียงพอสำหรับทุกคน บทความพิเศษจาก Room Books : The Annual Property Issue ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 (ตอนที่ 6)

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัย EP5 : SUSTAINABILITY เคหะยั่งยืน

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัยในวันที่ “บ้าน” ไม่เพียงพอสำหรับทุกคน บทความพิเศษจาก Room Books : The Annual Property Issue ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 (ตอนที่ 5)

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัย EP4 : NEAVE BROWN สถาปนิกผู้บุกเบิก

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัยในวันที่ “บ้าน” ไม่เพียงพอสำหรับทุกคน บทความพิเศษจาก Room Books : The Annual Property Issue ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 (ตอนที่ 4)

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัย EP3 : AFTER DISASTERS ความหวังหลังภัยพิบัติ

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัยในวันที่ “บ้าน” ไม่เพียงพอสำหรับทุกคน บทความพิเศษจาก Room Books : The Annual Property Issue ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 (ตอนที่ 3)

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัย EP2 : MADE IN WAR กำเนิดจากซากปรักหักพัง

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัยในวันที่ “บ้าน” ไม่เพียงพอสำหรับทุกคน บทความพิเศษจาก Room Books : The Annual Property Issue ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 (ตอนที่ 2)

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัย EP1 : READY TO LIVE IN สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัยในวันที่ “บ้าน” ไม่เพียงพอสำหรับทุกคน

สถาปัตยกรรมพร้อมอาศัยในวันที่ “บ้าน” ไม่เพียงพอสำหรับทุกคน บทความพิเศษจาก Room Books : The Annual Property Issue ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 (ตอนที่ 1)