Home Automation ระบบบ้านอัตโนมัติที่จะทำให้การดูแลบ้านเป็นเรื่องง่าย

ระบบบ้านอัตโนมัติ  Home Automation เป็นอีกนวัตกรรมที่ออกแบบเทคโนโลยีขึ้นเพื่อตอบสนองคนยุคใหม่ที่ต้องการบริหารจัดการบ้านให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน สามารถควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลาของประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สร้างความสะดวกสบาย ประหยัดพลังงานได้อีกด้วย กระแส Home Automation เติบโตไวมาก แต่ละปีจะมีการพัฒนา Technology ที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความสะดวกกับอุปกรณ์ IOT ให้มีประสิทธิภาพ ที่สามารถแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของยุคนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นยุค Work from home, Work from everywhere หรืออยู่ที่ไหน ๆ ก็สามารถดูแลบ้านที่เรารักได้  นอกจากเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ที่ใช้ควบคุมการทำงาน เปิด -ปิด ของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านแล้ว ช่น สั่งให้ประตูรั้ว,ไฟ ทีวี หรือการสั่งให้เครื่องปรับอากาศทำงานก่อนเรากลับถึงบ้าน ระดับขั้นสูงขึ้นคือการสั่งการด้วยเสียง ลดการใช้มือสัมผัส และขั้น Advance ที่เรียกว่า Smart Home Automation ปัจจัยใดที่ทำให้คนหันมาสนใจใน Home Automation กันมากขึ้น 1. AI ฉลาดขึ้นตลอดเวลา ในปัจจุบัน AI […]