SDL NURSERY ออกแบบพาร์ทิชันให้เตี้ยเพื่อเปิดจินตนาการเด็ก

SDL NURSERY เนอร์สเซอรี่ที่ออกแบบพาร์ทิชันให้เตี้ยและใช้กระจกเพื่อลดความรู้สึกกดขี่ให้เด็กรู้สึกเข้าใกล้ธรรมชาติให้ได้มากที่สุด