GRAPH CONTEMPORARY คาเฟ่เชียงใหม่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผ่านพื้นผิวและริ้วรอย

จากความประณีตในงานดีไซน์ตัวร้านและความเชี่ยวชาญในวงการกาแฟ ได้พาร้านกาแฟ GRAPH มาสู่สาขาที่ 3 GRAPH CONTEMPORARY คาเฟ่เชียงใหม่กลิ่นอาย French Colonial ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่ต้นศตวรรษที่ 20 ในแบบร่วมสมัย บนย่านเศรษฐกิจเก่าริมแม่น้ำปิง