FLORAL CAFÉ AT NAPASORN คาเฟ่วินเทจแสนอบอุ่น กาแฟหอมกรุ่นเคล้ากลิ่นดอกไม้

FLORAL CAFE AT NAPASORN การตกแต่งร้านสะท้อนถึงความชอบความรู้สึก และรสนิยมส่วนตัว ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราวในตัวเอง