DEVOLUTION PARK สวนป่าในคอนโดฯ ที่ปลูกให้คนทั้งโลกออนไลน์มาเที่ยวชม

Devolution Park สวนลอยฟ้าบนชั้น 27 ของอาคาร 50 ชั้น ที่ถูกสร้างขึ้นจากห้องขนาด 90 ตารางเมตร อยู่ในพื้นที่พักอาศัยที่หนาแน่นของ Xinglin Bay, Xiamen ประเทศจีน โดยทีมออกแบบ DEVOLUTION ต้องการทดลองการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้พักอาศัยจำนวน 300 ห้องในตึกแห่งนี้