ARKHA เก้าอี้แขนโค้งลวดลายอาข่า

การผนวกกันระหว่างเก้าอี้โคโลเนียลแขนโค้งที่มีการปรับเส้นสายดั้งเดิมให้ดูสบายขึ้น กับความงามที่ผ่านการวิเคราะห์ภาษาและวัตณธรรมพื้นถิ่นของชนเผ่า จนได้ผลลัพธ์เป็นเก้าอี้ที่มีลวดลายอาข่าที่พีทแปลความงามของเสื้อผ้าชาวกะเหรี่ยง

SIAM ชั้นวางหนังสือที่จับคู่ ไม้จามจุรี กับ ศิลาดล จนเกิดภาพจำที่แตกต่าง

ชั้นวางหนังสือ “สยาม” ความร่วมมือของ “มูนเลอร์” และ “สยามศิลาดล” ที่นำวัสดุพื้นถิ่นในภาคเหนือของไทย 2 ชนิด อย่าง “ไม้จามจุรี” และ “ศิลาดล” มาสร้างคุณค่าใหม่ผ่านงานหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่สะท้อนความเป็นไทยในอีกแง่มุมหนึ่ง

บรรจุภัณฑ์กระดาษห่ออาหารร้านนิวเฮงกี่ หิ้วกลับง่ายแบบไม่ง้อถุงพลาสติก

New Heng Kee Take-Away Set บรรจุภัณฑ์ห่ออาหารหิ้วกลับบ้านสำหรับร้าน นิวเฮงกี่ ที่นำไอเดียการมัดถุง การห่อบ๊ะจ่าง ที่มีอยู่แล้วในสังคม มาพัฒนาให้เข้ากับปัจจุบัน เพื่อลดการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 72 ผลงานรางวัล DEmark 2020 ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า