ชั้นวางหนังสือ สยาม มูนเลอร์ สยามศิลาดล MOONLER COLLECTION DEmark 2020 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์

SIAM ชั้นวางหนังสือที่จับคู่ ไม้จามจุรี กับ ศิลาดล จนเกิดภาพจำที่แตกต่าง

ชั้นวางหนังสือ สยาม มูนเลอร์ สยามศิลาดล MOONLER COLLECTION DEmark 2020 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
ชั้นวางหนังสือ สยาม มูนเลอร์ สยามศิลาดล MOONLER COLLECTION DEmark 2020 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์

ชั้นวางหนังสือ “สยาม” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ “มูนเลอร์” และ “สยามศิลาดล” สองแบรนด์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเชียงใหม่ ที่นำวัสดุพื้นถิ่นในภาคเหนือของไทย 2 ชนิด อย่าง “ไม้จามจุรี” และ “ศิลาดล” มาสร้างคุณค่าใหม่ผ่านงานหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่สะท้อนความเป็นไทยในอีกแง่มุมหนึ่ง

เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของช่างฝีมือพื้นถิ่นไปสู่สายตาคนภายนอก โดยมี รัฐธีร์ ไพศาลโชติสิริ เป็นผู้ถ่ายทอดความงามของ ชั้นวางหนังสือ นั้นให้เกิดขึ้นจริง ภายใต้ปรัชญาการออกแบบ “Timeless Craft” ของแบรนด์มูนเลอร์ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างงานออกแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่เคารพในสัจวัสดุ ด้วยหวังให้งานออกแบบสามารถอยู่เหนือกาลเวลา

ชั้นวางหนังสือ สยาม มูนเลอร์ สยามศิลาดล MOONLER COLLECTION DEmark 2020 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์

รัฐธีร์ ผู้ออกแบบ ได้แนวคิดการสร้างสรรค์ ชั้นวางหนังสือ ดังกล่าว มาจากภาพจำจากการพบเห็นแจกันและถ้วยเซรามิกที่วางอยู่บนชั้นวางของที่ทำขึ้นจากไม้ เขาคิดว่าจะเป็นเช่นไร ถ้าหากแจกันและถ้วยเซรามิกจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ โดยไม่ได้เป็นแค่สิ่งของที่ตั้งอยู่เฉย ๆ เพื่อโชว์ความงามเพียงอย่างเดียว

ชั้นวางหนังสือ สยาม มูนเลอร์ สยามศิลาดล MOONLER COLLECTION DEmark 2020 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์

นั่นจึงเป็นที่มาของชั้นวางหนังสือ “สยาม” ที่ออกแบบมาให้สามารถโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งที่คั่นหนังสือและแจกันศิลาดลได้ตามการใช้งาน หรือความชื่นชอบ โดยช่องที่เจาะไว้ของแต่ชั้นได้รับการออกแบบให้มีสัดส่วน ความลึก และความสูงในขนาดที่พอดีกันช่วยให้ชั้นวางไม่ล้ม

ชั้นวางหนังสือ สยาม มูนเลอร์ สยามศิลาดล MOONLER COLLECTION DEmark 2020 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์

สำหรับโรงงานมูนเลอร์นั้น มีขั้นตอนการผลิตเชิงหัตถอุตสากรรมที่ใส่ใจในการดูแลวัสดุต้นทางเป็นอย่างดีทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผ่า ตัด อบ ขัด และเคลือบผิวไม้ โดยมีขั้นตอนสำคัญที่สุดคือ การอบไม้ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน และทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล หรือตามแต่ละภูมิประเทศ

ชั้นวางหนังสือ สยาม มูนเลอร์ สยามศิลาดล MOONLER COLLECTION DEmark 2020 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางหนังสือ สยาม มูนเลอร์ สยามศิลาดล MOONLER COLLECTION DEmark 2020 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์

ออกแบบ: รัฐธีร์ ไพศาลโชติสิริ
ผู้ผลิต: MOONLER COLLECTION CO., LTD.
ขนาด: กว้าง 1,790 x ลึก 300 x สูง 1,200 มิลลิเมตร
น้ำหนัก: 25 กิโลกรัม
รางวัล: DEmark 2020 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
ติดต่อ: https://www.moonler.com/ หรือ [email protected]

เรียบเรียง: ND24
ภาพ: เอกสารประชาสัมพันธ์จาก https://demarkaward.net
ชมผลงานรางวัล DEmark Winners 2020 ทั้งหมดได้ที่ https://demarkaward.net/th/demark_winner