ทำงานก็ดี นอนหลับก็ได้ ที่ NAP LAB CO-NAPPING WORKSPACE

แปลงเป็นฟังก์ชันเพื่อให้ได้สเปซที่ “ทำงานก็ดี นอนหลับก็ได้” ที่ NAP LAB นิยามใหม่ของพื้นที่ทำงานที่ตอบโจทย์พฤติกรรมคนรุ่นใหม่