BORDERLESS สร้างศิลป์ สู่ขุนเขา ไร้พรมแดน จิตรกรรม เชื่อม สัมพันธ์ ไทย-จีน

เปิดตัวไปอย่างงดงามกับนิทรรศการ “BORDERLESS สร้างศิลป์ สู่ขุนเขา ไร้พรมแดน” ที่ได้ผสานพลังเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และ จีน โดยสองศิลปิน อ.อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ (ภาพบน-ซ้าย) และ อ.ลี เฉิง เจี๋ย (ภาพบน-ขวา)ศิลปินระดับปรมาจารย์ชื่อดังของทั้งสองประเทศ ที่รักงานจิตรกรรม Landscape (ทิวทัศน์) เป็นชีวิตจิตใจ