BLUE COFFEE AT AGRICULTURE CMU คาเฟ่เชียงใหม่ อบอุ่นพร้อมมุมโคเวิร์กกิ้งสเปซ

Blue Coffee At Agriculture CMU คาเฟ่เชียงใหม่ ควบรวมโคเวิร์กกิ้งสเปซมาไว้ในคาเฟ่ ให้นั่งทำงานชิล ๆ พร้อมชมวิวแปลงเกษตรทดลอง