สิรินธรวัลลี

ประดงแดง สามสิบสองประดง ชื่อวิทยาศาสตร์: Bauhinia sirindhorniae K.Larsen & S.S.Larsen วงศ์: Leguminosae-Caesalpinioideae ประเภท: ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ลำต้น: มีเนื้อไม้ กิ่งอ่อนปกคลุมด้วยขนละเอียดสีน้ำตาลแดง กิ่งแก่เรียบมีใบพัน ออกตามซอกใบแยกเป็นสองแฉก ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงเวียน รูปไข่ กว้าง 4 -17 เซนติเมตร ยาว 5 -18 เซนติเมตร ปลายใบหยักเว้าลึกเกือบครึ่งใบ ดูคล้ายใบแฝดปลายหยักแหลม โคนใบรูปหัวใจ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: เป็นช่อกระจุกออกตามซอกใบ ดอกย่อยจำนวนมาก มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 3 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบสีส้มอมชมพูถึงส้มหรือสีขาว  ออกดอกเดือนกรกฎาคม – กันยายน ผล: เป็นฝักแบน กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร […]

สิรินธรวลี/สามสิบสองประดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bauhinia sirindhorniae K.Larsen & S.S.Larsen วงศ์: Leguminosae-Caesalpinioideae ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ อายุหลายปี ลำต้น: มีมือพันออกตามซอกใบแยกเป็นสองอัน ปลายม้วนงอ มักมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมตามยอดอ่อน ใบอ่อน และช่อดอก ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 5-18 เซนติเมตร ปลายใบแยกเป็นแฉกแหลมตื้นๆ หรือเว้าลึกจนชิดโคนใบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุก โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ สีส้มอมชมพูหรือส้ม บางครั้งพบมีสีขาว ออกดอกเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ผล: ฝักแบน ภายในมีเมล็ดกลม 5-7 เมล็ด ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี อินทรียวัตถุสูง น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: เต็มวัน […]