หมากเหลือง

Areca Palm/Butterfly Palm/Golden Cane Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Dypsis lutescens (H.Wendl.) H.Beentje & J.Dransf. ชื่อพ้อง Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 – 8 เซนติเมตร ลำต้นและคอใบมีสีเหลืองส้มจนถึงเขียว ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยรูปแถบแคบเรียวแหลม ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อแผ่กระจาย ยาว 50 – 70 เซนติเมตร ผล: รูปรี ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีเหลืองส้ม […]