HOUSE OF THE FLYING BEDS ห้องนอนลอยได้จากผลพลอยของการรีโนเวตบ้านเก่า

รีโนเวตบ้านเก่า นั้นเรียกว่าแทบจะอยู่อาศัยไม่ได้แล้วและทรุดโทรมมากที่เอกวาดอร์ให้กลับมามีชีวิตชีวาในราคาประหยัด ด้วยวัสดุทดแทนและของเหลือใช้