A BOOK WITH NO NAME จุดพบปะนักอ่านวรรณกรรมประจำศรีย่าน

A BOOK WITH NO NAME เสริมสวยเก่าปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นสถานที่รวมพลของคนรักการอ่านริมสะพานโสภณข้ามคลองสามเสน บนถนนสามเสนช่วงก่อนตัดกับถนนนครไชยศรี